søndag 25. april 2010

Øvingsoppgåve avisproduksjon

Eg skal no ta for meg ein nyheitsartiklar og ein featureartiklar og vise forskjellen på desse.

Døme fornyheitsartikkel er:
"Aske truer flytrafikken i morgen"
http://www.dagbladet.no/2010/04/25/nyheter/innenriks/aske/flytrafikk/11442433/

Døme på featurearikkel er:
"Digital TV"
http://www.dinside.no/840903/tv-20-og-tv-30-hva-er-det


Den største forskjellen på desse artiklane er at den eine artikkelen (nyheitsartikkelen) omhandlar noko nytt som har skjedd eller kjem til å skje innan veldig kort tid. Det som kjem fram i nyheitsartikkelen får også konsekvensar for mange. Nyheitsartikkelen har som mål å informere flest mulig om denne nyheiten.

Artikkelen "Digital TV" bær preg over at journalisten er tilstades der det skjer. Informasjonen som vert presentert her viser god forankring i fleire kjelder ang. priser for TV. Artikkelen er også skrive med ein personleg vri slik at den vert interessant å lese.

Dette er nokre av kjenneteikna til ein nyheitsartikkel og ein featureartikkel og viser tydeleg forskjellen mellom dei.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar