mandag 5. april 2010

Design, eit oppskrytt element?

Eit fristande design er nøkkelen for ei vellykka nettside?
Eg skal no sjå litt på ei bestemt nettside og seie mi meining om designet til sida.

Den utvalgte sida er ein klassiker;

Http://www.arngren.net/

Hovudområde eg skal sjå på:
Struktur
Fargeval og skrift
Innhald
Navigering


Sida sin struktur er lett forklart som kaos. Menyane på sida har ikkje ein fast struktur, der det finst fleire menyar rundt om (tilfeldig?) på sida. Elementa på sida er også usymmetrisk. Produktbeskrivelsane ligg også tilfeldig slik at ein ikkje klarer å skilje kva som høyrer til kva. Breidda og høgda på sida er heller ikkje tilpassa ein normal pc-skjerm.

Fargane og skrifta som er brukt er også lett forklart som kaos. Fargen på menyane er varierande og skriftstørrelsen er varierande og heller ikkje symmetrisk.

Innhaldet på sida er heller ikkje lett å hente ut med første augekast, men etter litt konsentrasjon er dette mogleg. Dette gjeld også for undersidene. Dette kan sjåast f.eks. på luft-jekk sida (http://www.arngren.net/luft-jekk.html).

Når ein trykker på ein link eller eit produkt kjem ein til ei side som ikkje nyttar frames eller over/sidemenyar, slik at det kan vere vanskeleg å navigere tilbake utan å nytte tilbakeknappen i nettlesaren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar