mandag 5. april 2010

Tilpassa opplæring med IKT

I opplæringslova står det at alle elevane har rett til å få tilpassa undervisning ut frå deira føresetnader. IKT kan her vere ein ressurs som dei fleste lærarar kan nytte for å oppnå dette og gjere læring meir interessant for elevane. Alle elevar lærar forskjellig, nokon gjennom forelesing, lesing, skriving, auditive eller visuelle hjelpemiddel. Bruk av IKT kan bidra til at læring ved hjelp av arbeidsmåtar som dette kan bli effektiv og ikkje minst kjekk for elevane. I musikkfaget utgjer komponering eit hovudområde. Her kan IKT nyttast og tilpassast slik at dei elevane som ikkje er flinke i musisering kan komponere ved hjelp av digitale verktøy der musikalske føresetnader ikkje er ei hindring for dei svakaste.
Ein god grunn for bruk av IKT er nettopp at ein vil kunne gi støtte innen fleire områder og nytte fleire arbeidsmåtar i alle fag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar