mandag 5. april 2010

Internett som kjelde?

Internett utgjer ein stor ressurs i samfunnet. Kommunikasjon og samspel er viktige faktorar for at samfunnet skal fungere. Gjennom søkemotorar på nettet blir det presentert relevante resultar ut frå kva vi vil finne informasjon om. Google som er ein av dei største søkemotorane på internett, er etter mi erfaring den søkemotoren elevane bruker mest i undervisningssamanheng. Spørsmålet blir korleis nytte internett til informasjonssøk?
Nokon hevdar at når det står noko på internett så er det sant..
Dette er ein påstand som ikkje bra nok, hvertfall ikkje med tanke på relevante kjelder. Sidan informasjonen som er tilgjengeleg på internett stadig er i endring, vert oppdatert, fjerna, publisert på nytt, og til og med forandra av tilfeldige deltakarar (wiki) er det ikkje enkelt å sortere kva informasjon som kan leggast som fakta. Dette området har nær relevans med ungdom og nettvett, og personvern. Dette kan vere eit område som skulen kan bidra med nyttig informasjon som kan gi kompetanse. Også spenninga mellom skulekultur og fritidskultur er viktig i tolkinga rundt kva ein kan bruke av informasjon og kva som er meir tvilsamt. Skulen bør derfor fokusere på å gi elevane mediekompetanse slik at dei kan møte internett på ein måte som gjer at dei kritisk kan plukke ut den informasjonen dei meinar er relevant og truverdig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar