søndag 25. april 2010

Avisproduksjon i skulen

Lese og skriveopplæring er grunnleggjande ferdigheiter som elevane skal lære i skulen. Slik opplæring er oftast knytt til læreboka.

For å trekkje dette inn i den femte grunnleggjande ferdigheit, å kunne bruke digitale verktøy, trur eg avisproduksjon kan vere ein ny måte å drive tilpassa opplæring på.
Om skulen har ei eiga PedIT side kan denne nyttast, td. ei klasseside, med artiklar og bilete frå aktivitetar eller nyheiter frå lokalmiljøet eller skulen. Sidan slik arbeid ofte er krevjande for individuelt arbeid, kan ein også kombinere avisproduksjon med prosjektarbeid. Slik vil gruppa kunne arbeide med sjangeren nyheitsartikkel/feature og jobbe ilag der prosessen fram mot eit ferdig produkt er tatt med i vurderinga.

I slikt arbeid må elevane også ta andre hensyn med tanke på opphavsrett mm.
Dette bør elevane få innføring i før eller undervegs i arbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar