mandag 5. april 2010

Tankekart - Mindomo

Alle elevar lærar forskjellig. Nokon elevar tek til seg alt som vert sagt, mens andre lærer gjennom andre måtar som visuelle, auditive eller taktile arbeidsformer.
Bruk av tankekart er ein måte å styrke det visuelle i læringssamanheng.
Mindomo er ein tjeneste som enkelt kan hjelpe både lærar og elevar i å oversiktleg lage tankekart, vise relevans mellom ulike tankekart, vise direkte til nettstader ved bruk av lenker og visualisering med bilete.
Eg har laga eit eksempel på eit slik tankekart som er tilgjenegelig gjennom denne lenkja:

http://www.mindomo.com/edit.htm?m=189cbf2d5d4d43c8885b0a6364ccccfb


Om ein nyttar slike digitale tankekart er det enkelt å endre innhaldet, og elevane kan nytte tankekartet som «støttande stillas» jfr. Vygotsky sin sosiokulturelle læringsteori.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar