fredag 27. november 2009

Oppgåve 3 til 3.samling - DKL 103


1. I hvilken grad egner typiske LMS seg i forhold til det å forberede unge

lærende på en sammensatt og livslang digital læringsarena?

 • Fungerer godt som organiseringsverktøy - Elevene må lære seg hvordan de skal organisere den digitale verdenen.
 • Er en del av det elevene trenger for å kunne bli digitalt kompetente
 • ("Cloud computing" -> Stiller lavere krav til maskinvare på skolen, derav kan man kjøpe flere men billigere datamaskiner.)
 • "Trygt" --> LMS er et lukket system (hovedsaklig).

2. Betyr det at vi kan/bør hive ut LMS fra skolene?

 • Nei, det synes vi ikke.
 • Stadig utvikling er nødvendig for at vi skal klare å holde følge med samfunnsutviklingen. Vi bør stille krav til leverandørene av LMS, slik at utviklingen går i riktig retning.
 • Meget praktisk for innlevering av digitale tekster, rask kontakt med lærer/elev, samlingsbank.
 • Elevene har tilgang til plattformen hjemmefra, slik at de kan fortsette med eventuelle arbeid der.
 • Samarbeid hjem-skole blir enklere dersom foreldrene også får tilgang.
 • Foreldrene kan også lettere følge med på hva elevene driver med (dersom de er interesserte).
 • Faglig samarbeid mellom skoler - deling av ressurser m.m.
 • Gir flere muligheter til kontinuerlig vurdering og kommunikasjon med elevene.
 • Praktisk for læreren å kunne legge ut relevante lenker.
 • Formell kontroll

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar