fredag 27. november 2009

Oppgåve 2 til 3. samling - DKL 103


”Bruk og egnethet av fire LMS ” kan synes som et god kilde i forhold til å

vurdere ulike LMS.

Gjør dere opp en mening om man i dette tilfellet har

gjort :

1. Et riktig utvalg

  • Vi savner PedIT

2. Har brukt et relevant sett med vurderingskriterier.

  • Kan ikke se at de har utelatt noe vesentlig.
  • Mye fokus på sosiale egenskaper ved LMS'et, (fellesdokumenter, blogg, e-post, forum, prat og ordbok/kunnskapsbase).
  • Basert på et sosiokulturelt læringssyn, læring gjennom sosialt samspill.
  • Også fokus på LMS-ene som verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisningen (statistikkverktøy, publiseringsmuligheter, kalenderfunksjoner, oppslagstavle, arkivfunksjoner, veiledningsmuligheter, innleveringsmuligheter samt verktøy for evaluering og vurdering)
  • Mangler brukervennlighet\brukergrensesnitt og stabilitet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar